Záchrana života během vánočního prodeje v Prostějově

23. 12. 2021

Během prodeje vánočních kaprů u obchodního domu Tesco v Prostějově došlo ke kolapsu muže středního věku. Kolemjdoucí ve spolupráci s hlídkou PČR na místě události ihned vytočili linku 155. Po vytěžení hovoru operátorem na tísňové lince došlo k vyslání nejbližší výjezdové skupiny RLP a navádění svědků události k první pomoci po telefonu.

U muže došlo k náhlé zástavě oběhu - když jsme u těch kaprů, ukazatel jak poznáte neadekvátní dechovou aktivitu a to, že pacient potřebuje OKAMŽITOU pomoc je, že stáčí rty do kroužku a lapá po dechu stejně tak, jako kapr na suchu. V rámci TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace) byli zachránci operátorem navedeni k použití přístroje AED (tzv. Automatický externí defibrilátor), který se nachází ihned ve vchodu obchodního domu. Přístroj vyhodnocuje elektrickou aktivitu srdce a v případě zástavy akce srdeční hodnotí, zda-li je nutné u pacienta provést výboj a srdce tzv. “defibrilovat” či nikoliv ( je to totiž život zachraňující úkon, který čím časněji se provede, tím větší šance na přežití pacient má). Po přiložení elektrod na pacienta byl tento výboj doporučen, proveden a zachránci se pak dále vzájemně střídali ve stlačování hrudníku. Výjezdová skupina RLP přijela na místo události za 6 min od zadání výzvy dispečerem a pacienta si ihned převzala do své péče. Muže následně ještě jednou pomocí již našich přístrojů defibrilovala, převedla jej na umělou plicní ventilaci, zajistila žilní vstup pro podání léků a infúzních roztoků.

Několik minut na to došlo u pacienta ke spontánní obnově krevního oběhu.    Po natočení EKG křivky byl u muže zjištěn srdeční infarkt a bylo tak nutné jej transportovat do Fakultní nemocnice Olomouc k akutnímu výkonu na specializované pracoviště, kde se danou problematikou zabývají. 

Aktuálně je muž hospitalizovaný na JIP a my mu přejeme, aby všechny včas provedené úkony všech zachránců a naší posádky vedly k jeho brzkému uzdravení a my se tak mohli potkat následující rok u stánku s kapry - tentokrát jako zákazníci s velkým úsměvem na rtech. Jsou Vánoce - MY v to věříme !

P.S. Každé místo, kde se AED nachází je označeno mezinárodním symbolem bílého srdce s bleskem v zeleném poli (viz. foto). Operátoři tísňové linky mají tyto symboly zavedeny v mapě se kterou pracují a dokáží tak zachránce navést k jeho využití, pokud nastane v jeho okolí obdobná situace. Mapu zaevidovaných AED přístrojů můžete vidět i v aplikaci Záchranka.

Záchrana života během vánočního prodeje v Prostějově