Co dělat v případě úmrtí

Vážení,
z povahy naší práce zdravotnických záchranářů dobře víme, v jak závažné životní situaci jste se ocitli. Zároveň bychom vám byli rádi nápomocni a dovolujeme si uvést několik praktických informací, které by vám aspoň v něčem dokázaly pomoci.

Lékař na místě provede prohlídku zemřelého a vyplní příslušné formuláře. Bude přitom potřebovat jeho doklady - občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Jeho povinností je rovněž uvést příčinu úmrtí, proto se musí vyptat na zdravotní potíže pacienta a průběh jeho choroby. Pokud není možné ze zjištěných informací příčinu úmrtí stanovit, je povinností lékaře nařídit k jejímu objasnění zdravotní pitvu. Ta se provádí v Ústavu soudního lékařství odbornými lékaři - patology, přičemž s tělem zemřelého je zacházeno velmi pietně se všemi ohledy. Zjištěnou příčinu úmrtí má pak možnost zjistit jeho praktický lékař, který vám ji jistě po uplynutí určité doby na vaše případné vyžádání sdělí.

Je důležité, abyste po provedení prohlídky zemřelého kontaktovali pohřební službu. S jejími pracovníky pak už budete domlouvat všechny záležitosti týkající se hlavně pohřebních obřadů. Pohřební služba automaticky zajistí převoz těla k pitvě a zpět, pokud bude nařízena. Zdravotnickou dokumentaci, prosím, předejte příslušnému praktickému lékaři a průkaz pojištěnce na jakýkoliv úřad příslušné zdravotní pojišťovny.