Aktualita: Připravovaná novelizace vyhlášky č. 296/2012 Sb. ohledně vzhledu sanitních vozidel - čím více barev, tím více sanitka?

Připravovaná novelizace vyhlášky č. 296/2012 Sb. ohledně vzhledu sanitních vozidel - čím více barev, tím více sanitka?

29. 5. 2024

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, při svém vzniku sledovala zejména dva cíle. Minimální požadavky na nepodkročitelné vybavení sanitních vozidel a vzhled sanitních vozidel samotných.