Partneři

Město Jeseník poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu s darovací smlouvou ze dne 17. 7. 2018 peněžní dar ve výši 150 000 Kč na pořízení zdravotnických prostředků pro územní odbor Jeseník. Z daru bylo pořízeno transportní křeslo Evac-Chair, lineární dávkovač Perfusor Compact plus, vakuové dlahy a matrace s příslušenstvím. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2018 přispělo ke zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče poskytované občanům jesenického regionu.

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 24.9.2017 finanční dotaci ve výši 60 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace 2 ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact plus včetně příslušenství. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2018 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Projekt roku 2018 Pořízení dvou kusů transportních defibrilátorů a tří kusů transportních ventilátorů je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 1 439 394 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 11.10.2017 finanční dotaci ve výši 40 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace 4 ks přenosných digitálních pulsních oxymetrů. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2017 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Projekt roku 2017 Pořízení sanitního vozidla, transportních defibrilátorů a vybavení sanitního vozidla informačními a komunikačními technologiemi je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 3 347 464 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Projekt roku 2016 Pořízení letních a zimních pneumatik ve výši 106 856 Kč je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 25. 7. 2016 finanční dotaci ve výši 36 000 Kč na dovybavení sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov, a to na nákup 1 ks certifikovaného držáku na Lucas pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, 1 ks páteřního rámu SCOOP EXL FERNO pro vyprošťování zraněného s podezřením na poranění páteře a 3 ks univerzálních fixátorů hlavy - model 445 FERNO pro zranění s podezřením na poranění krční páteře a hlavy. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2016 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Dne 30. 3. 2015 uzavřela Česká kancelář pojistitelů se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, p. o. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod na kalendářní rok 2015 ve výši 2 219 250 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zábranou škod vznikajících provozem vozidel. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. ve vazbě na aktuální provozní potřeby využila finanční prostředky v průběhu roku 2015 k úhradě nákladů spojených s pořízením letních a zimních pneumatik pro sanitní vozidla ve výši 1 144 750 Kč a k dovybavení zaměstnanců výjezdových skupin osobními ochrannými prostředky ve výši 1 074 500 Kč.

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 8. 12. 2015 finanční dotaci ve výši 35 000 Kč na pořízení zdravotnického přístroje Injektomat Perfusor Compact pro dovybavení sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov. Přístroj zakoupený v roce 2015 doplní výbavu sanitního vozidla a přinese zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče.