Partneři

Město Jeseník

Město Jeseník poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 27.6.2023 finanční prostředky ve výši 38 000,00 Kč na zakoupení čtyř kusů intraoseálních vrtaček pro výjezdové skupiny ZZS OK na výjezdové základně Jeseník.

ZZS OK zakoupila z dotace uvedené zdravotnické vybavení, které bylo zavedeno do provozu a slouží k zajištění podání léčiv a náhrad ztrát krevního oběhu v případech, kdy není možnost zajistit jiný způsob podání.

Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2023 přispělo ke zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče poskytované občanům jesenického regionu.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 24.4.2023 finanční dotaci ve výši 49 000,00 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace zdravotnické prostředky, a to intraoseální vrtačky a odsávací pumpy ACCUVAC Lite s příslušenstvím.

Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2023 přináší zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2023 obsahuje:

„Sanitní vozidlo RLP v setkávacím systému se zástavbou, systém snímání a přenosu polohy, GPS a navigační přístroj, jedna vozidlová kamera, jedna těžká sada pro ruční radiostanici a jeden zdravotnický přístroj pro nepřímou srdeční masáž“. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 2 602 311,00 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ze dne 29.3.2023 finanční dotaci ve výši 47 500 Kč, na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Olomouc. ZZS OK zakoupila z dotace 5 ks intraoseálních vrtaček. Zdravotnické prostředky přinesou zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče občanům olomouckého regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2022 „Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C“ se zástavbou speciálního zdravotnického vozidla je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 2 395 713,00 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Více informací: www.fondzabranyskod.cz

Město Jeseník

Město Jeseník poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu s darovací smlouvou ze dne 12.5.2022 peněžní dar ve výši 100 000 Kč na pořízení zdravotnických prostředků pro územní odbor Jeseník. Z daru byly pořízené tři lineární dávkovače Perfusor Compact plus s příslušenstvím. Přístroje umožňují přesné dávkování léčiv.

Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2022 přispělo ke zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče poskytované občanům jesenického regionu.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 10.5.2022 finanční dotaci ve výši 49 000,00 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace záchranářské batohy, které jsou nedílnou součástí vybavení sanitních vozidel.

Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2022 přináší zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Fond zábrany škod ČKP

Projekt roku 2021 „Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C“ a vybavení (tiskárna, systém snímání a přenosu polohy a hlášení stavu výjezdu (CarPC), GPS a navigační přístroj, kamera pro sanitní vozidlo, dvě těžké sady pro ruční radiostanice s kitem, ruční radiostanice, tři tablety pro výjezdové skupiny pro přenos zdravotnické dokumentace včetně příslušenství a přístroj pro nepřímou srdeční masáž) je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 2 858 867,00 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

 

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ze dne 15. 11. 2021 finanční dotaci ve výši 74 310 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Olomouc. ZZS OK zakoupila z dotace 1 ks vakuové matrace včetně nožní kovové pumpy, 1 ks intraoseální vrtačky vč. pouzdra a 3 ks elektrické odsávací pumpy Accuvac vč. držáku. Zdravotnické prostředky přinesou zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany olomouckého regionu.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 28. 7. 2021 finanční dotaci ve výši 83 500,00 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace dezinfekční přístroj Nocospray, který umožňuje dezinfekci prostor sanitních vozidel.

Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2021 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Město Zábřeh

Město Zábřeh poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o., v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města Zábřeh ze dne 1.2.2021 neinvestiční dotaci ve výši 50 000,00 Kč, na dovybavení sanitních vozidel pro výjezdovou základnu Zábřeh. ZZS OK zakoupila z dotace lineární dávkovač B-Braun Compact Plus a transportní elektrickou odsávací pumpu ACCUVAC Lite od firmy Weinmann. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2021 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany zábřežského regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2020 „Pořízení sanitního vozidla ZZS – typ C“ je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 1 781 014 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Veolia Energie ČR, a.s.

Veolia Energie ČR, a.s. darovala Zdravotnické záchranné službě, p.o Vitamín C 1000 mg - Repharm 400 ks v hodnotě 48 348 Kč. Dar obdrželi všichni zaměstnanci ZZS OK. V době zvýšeného rizika nemoci COVID 19 vitamín C podporuje regeneraci, zvyšuje obranyschopnost a prevenci proti nemocem.

Obec Želeč

Obec Želeč darovala Zdravotnické záchranné službě, p.o. ozonový generátor 10 000 mg/h 102W v hodnotě 12 235, 00 Kč. Komerční čistič vzduchu s vysoce výkonnou oxidací 10 000 mg ozónu za hodinu s časovačem provozu. Používá se k odstranění pachů, virů, včetně koronavirů, plísní a choroboplodných zárodků. Přístroj je využíván pro čištění sanitních vozidel územního odboru Prostějov.

Energetický a průmyslový holding, a.s

Energetický a průmyslový holding, a.s  daroval Zdravotnické záchranné službě, p.o. čtyři systémy osobní ochrany dýchacích cest včetně ochranné kukly CA-10 a odpovídajících filtrů (P3, A2B2E2K2P3), zn. CleanAIR a to v celkové hodnotě 116 200,00 Kč. Systém poskytuje zlepšení ochrany zaměstnanců ZZS OK proti biologické kontaminaci.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 15. 6. 2020 finanční dotaci ve výši 44 000,00 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace lineární dávkovač B-Braun Compact Plus a 5 x tělo laryngoskopu (zdravotnický prostředek umožňující pohled do dýchacích cest při jejich zajištění). Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2020 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Statutární město Přerov

Statutární město Přerov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace – podpory de minimis ze dne 18.12.2019 finanční dotaci ve výši 50 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Přerov. ZZS OK zakoupila z dotace 1 ks lineárního dávkovače Perfusor Compact plus včetně příslušenství a 1 ks zdravotnického přístroje Pulsní oxymetr. Zdravotnické přístroje zakoupené z dotace přinesou zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany přerovského regionu.

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ze dne 24.9.2019 finanční dotaci ve výši 83 200 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Olomouc. ZZS OK zakoupila z dotace 12 ks zásahových batohů. Zdravotnické prostředky přinesou zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany olomouckého regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2019 Pořízení čtyř kusů přístrojů prro nepřímou srdeční masáž je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 1 738 014 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Město Hranice

Město Hranice  poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí a vyúčtování dotace z rozpočtu statutárního města Hranice  ze dne 11. 4. 2019 finanční dotaci ve výši 129 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro výjezdovou základnu Hranice. ZZS OK zakoupila z dotace 2 ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact plus včetně příslušenství a dva kusy elektrických odsávacích pump Weinmann Accu-vac Lite. Zdravotnické přístrojové vybavení zakoupené v roce 2019 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany hranického regionu.

 

Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce ze dne 10.5.2019 finanční dotaci ve výši 90 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Olomouc. ZZS OK zakoupila z dotace 3 ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact plus včetně příslušenství. Zdravotnické přístroje zakoupené v roce 2019 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany olomouckého regionu.

 

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 20. 3. 2019 finanční dotaci ve výši 52 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace intraoseální vrtačku, dvě sady vakuových dlah, čtyři lékařské bezdotykové teploměry a čtyři přetlakové manžety. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2019 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

 

Statutární město Přerov

Statutární město Přerov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace – podpory de minimis ze dne 6. 5.2019 finanční dotaci ve výši 34 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Přerov. ZZS OK zakoupila z dotace 1 ks lineárního dávkovače Perfusor Compact plus včetně příslušenství. Zdravotnický přístroj zakoupený v roce 2019 přinesl zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany přerovského regionu.

 

Město Jeseník

Město Jeseník poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu s darovací smlouvou ze dne 17. 7. 2018 peněžní dar ve výši 150 000 Kč na pořízení zdravotnických prostředků pro územní odbor Jeseník. Z daru bylo pořízeno transportní křeslo Evac-Chair, lineární dávkovač Perfusor Compact plus, vakuové dlahy a matrace s příslušenstvím. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2018 přispělo ke zkvalitnění přednemocniční neodkladné péče poskytované občanům jesenického regionu.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 24.9.2017 finanční dotaci ve výši 60 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace 2 ks lineárních dávkovačů Perfusor Compact plus včetně příslušenství. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2018 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2018 Pořízení dvou kusů transportních defibrilátorů a tří kusů transportních ventilátorů je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 1 439 394 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 11.10.2017 finanční dotaci ve výši 40 000 Kč na dovybavení sanitních vozidel pro Územní odbor Prostějov. ZZS OK zakoupila z dotace 4 ks přenosných digitálních pulsních oxymetrů. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2017 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2017 Pořízení sanitního vozidla, transportních defibrilátorů a vybavení sanitního vozidla informačními a komunikačními technologiemi je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů ve výši 3 347 464 Kč.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Česká kancelář pojistitelů

Projekt roku 2016 Pořízení letních a zimních pneumatik ve výši 106 856 Kč je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 25. 7. 2016 finanční dotaci ve výši 36 000 Kč na dovybavení sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov, a to na nákup 1 ks certifikovaného držáku na Lucas pro mechanickou nepřímou srdeční masáž, 1 ks páteřního rámu SCOOP EXL FERNO pro vyprošťování zraněného s podezřením na poranění páteře a 3 ks univerzálních fixátorů hlavy - model 445 FERNO pro zranění s podezřením na poranění krční páteře a hlavy. Zdravotnické vybavení zakoupené v roce 2016 přineslo zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče pro občany prostějovského regionu.

Česká kancelář pojistitelů

Dne 30. 3. 2015 uzavřela Česká kancelář pojistitelů se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, p. o. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod na kalendářní rok 2015 ve výši 2 219 250 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zábranou škod vznikajících provozem vozidel. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. ve vazbě na aktuální provozní potřeby využila finanční prostředky v průběhu roku 2015 k úhradě nákladů spojených s pořízením letních a zimních pneumatik pro sanitní vozidla ve výši 1 144 750 Kč a k dovybavení zaměstnanců výjezdových skupin osobními ochrannými prostředky ve výši 1 074 500 Kč.

Statutární město Prostějov

Statutární město Prostějov poskytlo Zdravotnické záchranné službě, p. o. v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova ze dne 8. 12. 2015 finanční dotaci ve výši 35 000 Kč na pořízení zdravotnického přístroje Injektomat Perfusor Compact pro dovybavení sanitního vozidla pro Územní odbor Prostějov. Přístroj zakoupený v roce 2015 doplní výbavu sanitního vozidla a přinese zkvalitnění poskytování přednemocniční neodkladné péče.