Přednemocniční neodkladná péče

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje (ZZS OK) vychází z evropského modelu zajišťování přednemocniční neodkladné péče (PNP), kdy v nejzávažnějších případech vyjíždí lékař přímo k pacientovi. Tím zajistí okamžitou lékařskou péči již na místě události.

Zdravotnická záchranná služba poskytuje PNP na základě tísňové výzvy, a to osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.

Zdravotnická záchranná služba:

  • zajišťuje nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen "tísňové volání") operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska
  • vyhodnocuje stupně naléhavosti tísňového volání, rozhoduje o nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, vyslání výjezdové skupiny, o přesměrování výjezdové skupiny a operačně řídí výjezdové skupiny
  • řídí a organizuje přednemocniční neodkladnou péči na místě události a spolupracuje s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému
  • spolupracuje s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče
  • poskytuje instrukce k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události
  • vyšetřuje pacienta a poskytuje zdravotní péči, včetně případných neodkladných výkonů k záchraně života, na místě události, a to s cílem obnovit nebo stabilizovat základní životní funkce pacienta
  • poskytuje soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních funkcí pacienta během jeho přepravy do nemocnice, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče
  • zajišťuje přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak
  • přepravuje letadlem tkáně a orgány k transplantaci, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak
  • při hromadném postižení osob během mimořádných událostí nebo krizových situací třídí osoby postižené na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny