Zabezpečení dostupnosti PNP v Olomouckém kraji

Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby. Plán stanoví počet a rozmístění základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby se záchranáři dostali na místo události v dojezdové době do 20 minut.

Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska. Dojezdovou dobu musí zdravotnická záchranná služba dodržet až na případy nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů „hodných zvláštního zřetele“. V těchto případech si poskytovatel zdravotnické záchranné služby vyžádá pomoc od ostatních složek integrovaného záchranného systému, je-li podle okolností tato pomoc možná a účelná.

Plán pokrytí Olomouckého kraje