ZZS OK nabízí k odprodeji za cenu nejvyšší nabídky přebytečný movitý majetek

14. 1. 2021

ZZS OK nabízí k odprodeji vyřazené osobní motorové vozidlo Škoda Octavia LIFTBACK 1,8 oceněné znaleckým posudkem.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. nabízí na základě Směrnice ROK Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem k odprodeji vyřazené osobní motorové vozidlo Škoda Octavia LIFTBACK 1,8 oceněné znaleckým posudkem.

ZZS OK nabízí k odprodeji za cenu nejvyšší nabídky přebytečný movitý majetek