ZZS OK nabízí k odprodeji majetek do vlastnictví třetí osoby za cenu nejvyšší nabídky

25. 5. 2023

Opakované zveřejnění nabídky se sníženou cenou. ZZS OK nabízí k odprodeji motorové vozidlo.

Na základě usnesení ROK pod čj. UR/73/23/2023 ze dne 30. 1. 2023 nabízí ZZS OK k odprodeji motorové vozidlo. Zůstatková hodnota vozidla byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 5/2023 zpracovaného Miroslavem Němcem, soudním znalcem dne 24. 5. 2023 na částku 450 000,00,- Kč. V nabídce uveďte Vámi nabízenou cenu.