ZZS OK nabízí k odprodeji majetek do vlastnictví třetí osoby

18. 9. 2023

ZZS OK nabízí k odprodeji majetek do vlastnictví třetí osoby za cenu nejvyšší nabídky – opakované zveřejnění nabídky se sníženou cenou

Na základě usnesení ROK pod čj. UR/73/23/2023 ze dne 30. 1. 2023 nabízí ZZS OK k odprodeji motorové vozidlo. Zůstatková hodnota vozidla byla stanovena na základě znaleckého posudku soudním znalcem na částku 280 000,00 Kč. V nabídce uveďte Vámi nabízenou cenu.