ZZS OK bude zkoušet využití přípravku SERYNOX v PNP

1. 7. 2023

Po dobu tří měsíců bude Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s dodavatelem medicinálních plynů, společností Messer Technogas s. r. o. v pilotním programu na dvou výjezdových základnách v kraji v posádkách RV, zkoušet možné využití plynného přípravku Serynox v PNP.

Společnost Messer Technogas s. r. o. na ZZS OK zdarma zapůjčila čtyři speciální tašky s 2 litrovou tlakovou lahví naplněnou Serynoxem, zařízením k inhalaci a příslušenstvím. Zástupce společnosti provedl zaškolení personálu ZZS OK, protože při práci s oxidem dusným je zapotřebí dodržovat předepsaná opatření.  

Serynox slouží ke krátkodobé analgezii při bolestivých zákrocích nebo bolestivých stavech a je určen k inhalačnímu podání u spontánně dýchajících pacientů. Podávání pomocí endotracheální kanyly se nedoporučuje. V PNP jej lze využít například ke zklidnění pacienta ještě před zajištěním žilní linky a provedením lékové analgezie nebo analgosedace, protože Serynox má velmi rychlý nástup účinku. Analgetický účinek je patrný už po 4 až 5 nádeších a maxima dosahuje během 2-3 minut. Výhodou se jeví také skutečnost, že může být podán nejen u dospělých a dospívajících, ale i u dětí ve věku od 1 měsíce věku. Hned další výhodou je, že v PNP jej může použít i zaškolený nelékařský zdravotnický pracovník a indikace tak není vázána výhradně jen na lékaře.

Rychlost průtoku přípravku Serynox je řízena dýcháním pacienta přes celoobličejovou masku, masku na nos a ústa nebo náustek a rychlost průtoku je přizpůsobena dechové kapacitě pacienta. Automaticky se tak reguluje množství plynu dodávaného pacientovi a během výdechových fází pacienta se průtok plynu přeruší. Vzniká tak přerušovaný průtok.

Při používání celoobličejové masky nebo masky na nos a ústa anebo náustku se používá dávkovací ventil řízený podle potřeby. Když se maska drží pevně okolo úst a nosu a pacient dýchá přes masku, otevře se takzvaný „dávkovací ventil řízený podle potřeby“ (angl. „on demand valve“), a přípravek Serynox proudí ze zařízení a vstupuje do dýchacích cest pacienta, kde se vstřebává v plicích.

Pacienta je třeba předem instruovat, aby si držel masku na obličeji nebo náustek v ústech sám a dýchal naprosto přirozeně. Jedná se o další bezpečnostní opatření za účelem minimalizace rizika předávkování. Pokud je pacientovi z jakéhokoli důvodu podáno více přípravku Serynox, než je nezbytné, a dojde k ovlivnění bdělosti pacienta, pacient masku upustí a podávání přípravku se tím přeruší. Vdechováním okolního vzduchu účinek přípravku Serynox rychle odezní a pacient opět nabude vědomí. Přípravek Serynox se také nesmí podávat, pokud došlo k přerušení verbální komunikace s pacientem. Po ukončení podávání/inhalace účinek rychle odezní během několika minut.

Dětem, nebo pacientům, kteří nejsou schopni porozumět pokynům a dodržovat je, se musí přípravek Serynox podávat za pomoci a asistence kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který jim může pomoci přidržet masku a zároveň bude aktivně monitorovat podávání. V těchto případech lze přípravek Serynox podávat i v režimu konstantního průtoku plynu.

Po třech měsících proběhne vyhodnocení a vedení ZZS OK se rozhodne, zdali a případně v jakém rozsahu, zavede nebo nezavede tuto možnost analgezie do běžného provozu poskytování PNP.

 

Drahomír Sigmund, hlavní sestra ZZS OK

ZZS OK bude zkoušet využití přípravku SERYNOX v PNP