Výcvik posádek letecké záchranné služby ve speciálních činnostech HEC

21. 6. 2019

Začátkem června proběhl v Popradu další výcvik posádek letecké záchranné služby ve speciálních činnostech HEC (Human External Cargo) spočívající v dopravě zdravotnické posádky a evakuaci postižených osob z nepřístupných míst, zejm. z horských a zalesněných oblastí, kde dojezd pozemní posádky záchranné služby není možný a kde nelze přistát.

Speciální činnosti vrtulníku letecké záchranné služby (LZS) Olomouc budou po plném spuštění probíhat následujícím způsobem, který popisuje Bc. Aleš Koranda, vrchní sestra LZS.

Posádka záchranného vrtulníku v Olomouci bude kontinuálně vybavena materiálem a nově i jeřábem, díky kterému bude moct zachraňovat postižené osoby i z těžce přístupných oblastí. Výrazně se tak zkrátí čas dosažení kvalifikované pomoci postiženým i čas transportu již zajištěného pacienta do cílového zdravotnického zařízení, kterým nemusí být nejbližší nemocnice.

Po vyhledání postižené osoby posádkou vrtulníku v terénu dojde k pozouzení a rozhodnutí o způsobu dosažení této osoby buď po zemi, to v případě, že by terén umožňoval přistání v její blízkosti, nebo ze vzduchu, pokud by se tato osoba nacházela v tak komplikovaném prostředí, které by přistání v rozumné blízkosti neumožňovalo. V takovém případě vrtulník i s posádkou odletí na místo, na kterém lze přistát a zde se k realizaci letu s využitím speciální lanové techniky podrobněji připraví.

Lékař i zdravotnický záchranář se ustrojí do speciálního celotělového úvazku, pomocí kterého se lze připnout k lanu navijáku, připraví evakuační prostředek, ve kterém budou postiženou osobu na laně navijáku tranportovat, odlehčí zátěž vrtulníku o vybavení, které nebude k realizaci speciální činnosti potřeba (tímto krokem zvýší rezervu výkonu vrtulníku k visení), usadí se na předem určená místa do ambulatního prostoru vrtulníku a takto připraveni letí zpět na místo události k vysazení.

Chvíli před dosažením tohoto místa už záchranář sedí připoután speciálním popruhem  v otevřených bočních dveřích vrtulníku s řádným výhledem do okolí a připraveným jeřábem, ke kterému je připoután lékař. Rovněž pomáhá pilotovi s navedením nad místo události. Záchranář zde lékaře i s vybavením spustí do těsné blízkosti postižené osoby a zatím co lékař provádí základní záchranné úkony, přípravu pacienta a sebe k vyzvednutí, tak se vrtulník drží v ústraní, kde zůstává až do chvíle kompletní připravenosti lékaře s pacientem k vyzvednutí. K tomu dá lékař pokyn radiostanicí a vrtulník tak bezprostředně přilétá zpět.

Pilot vrtulníku je opět naváděn zdravotnickým záchranářem nad místo vyzvednutí, souběžně spouští jeřábové lano až k lékaři, který je se zajištěnou osobou po připoutání k jeřábovému lanu vyzvedáván zpět k vrtulníku navíjením jeřábu. Rychlost vyzvednutí všech osob z terénu je umocněna stoupáním vrtulníku jako celku. Po dosažení hloubky 7m pod vrtulníkem jsou všichni v této pozici tranportováni při nižší rychlosti na místo původního mezipřistání, kde dojde k definitivnímu zajištění a naložení pacienta do vrtulníku, jeho napojení na přístroje, naložení všeho materiálu zpět na palubu a k odletu do cílového zdravotnického zařízení, se kterým bylo přijetí zajištěného pacienta již v průběhu zásahu operativně domluveno.

Foto a video: facebook ZZS OK

Speciální činnosti vysazení s pomocí lana: web ZZS OK

Pavel Lampa

Tiskový mluvčí

Výcvik posádek letecké záchranné služby ve speciálních činnostech HEC