Vánoční statistika

27. 12. 2020

Během denní vánoční směny jsme uskutečnili celkem 99 výjezdů a během noční vánoční směny pak 63 výjezdů v celém kraji.

Výjezd k požáru ve spolupráci s HZS : 1x

Převozy Covid pozitivních pacientů : 13x

Krásně kulatou 0 se můžeme letos pyšnit u indikace ,,kosti v krku” - ze strany ZOS neproběhla ani telefonní konzultace kvůli dané indikaci, a tím pádem ani výjezd k takovému případu.

V rámci tohoto příspěvku bychom chtěli poděkovat i lidem, co si jen tak vzali telefon do ruky a popřáli našim záchranářům a operátorům klidně svátky vánoční a pokud možno co nejméně pracovního vytížení - taková slova nejsou jen tak na denním pořádku a proto děkujeme, že na nás myslíte.

Lucie Urbanová, tisková mluvčí

Vánoční statistika