VLAK 2022

29. 11. 2022

Jívová, 10:00, srážka dvou vlaků s cca 30 lidmi. Naštěstí jen cvičně!

Jednalo se totiž o další taktické cvičení složek IZS, které se konalo na železniční trati č. 310 u chatové oblasti Panského mlýna, kde je nulová dostupnost mobilního signálu.

Ve vlaku se nacházelo 29 figurantů s nejrůznějšími druhy zranění, které se při takovéto nehodě mohou stát. Ze strany ZZS OK byla na místo jako první vyslána posádka letecké záchranné služby - KRYŠTOF 09, která měla za úkol provést rekognoskaci celé události z ptačího pohledu, poté podat potřebné informace operátorům ZOS, kteří následně vyslali potřebné síly a prostředky k místu dopravní nehody. Cvičení se tak zúčastnilo celkem 7 výjezdových skupin záchranné služby, dvě s lékařem a 5 záchranářských. První výjezdová skupina na místě události provedla triage pacientů pomocí metody START (tzn. simple triage and rapid treatement). Kolegové z HZS následně zraněné osoby jednotlivě vyprošťovali a přenášeli k lékařské retriage. Ve stanu PNP poté záchranáři plnili ordinace lékaře u jednotlivých pacientů a záchranný řetězec byl ukončen transportem raněných ze stanoviště odsunu do předem určených zdravotnických zařízení.


Děkujeme všem ostatním složkám za spolupráci a za skvěle fungující systém. Dále patří velké díky také studentům z Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, kteří věrohodně ztvárnili zraněné cestující a též všem našim kolegům za jejich totální nasazení a vžití se do celé situace, jste skvělí!
Na místě zásahu byl přítomen také hejtman Olomouckého kraje Ing.Josef Suchánek, který smeknul před všemi zasahujícími složkami a poděkoval za jejich maximální nasazení, připravenost a profesionalitu. Moc si těchto slov vážíme!

Lucie Mikisková, tisková mluvčí
 

 

VLAK 2022