Urgentní přeprava transplantátu

21. 8. 2022

Ano, i toto spadá do popisu naší práce. Aneb když z Fakultní nemocnice Olomouc z centrálních operačních sálů zavolají, že mají k převozu orgány k transplantaci, aktivujeme řidiče a zrealizujeme akutní převoz orgánů.

Nedávno se v nočních hodinách uskutečnil převoz 2 ks ledvin a to do FN Brno u sv.Anny a do FN Motol v Praze. Nám se tak poprvé poštěstilo převážet transplantáty v nových zařízeních - LifePortech. Pojďme si tedy společně říci pár informací k samotnému zařízení :


- LifePort Kidney Transporter je přenosné transportní zařízení určené k zachování transplantovatelné ledviny, která je uložena v izolované plastové nádobě v chladném a aseptickém prostředí za probíhající perfuze.
- Součástí zařízení LifePort Kidney Transporter jsou rovněž: nádoba na led, sestava pumpy, čtyři lithium-iontové baterie, elektronika, detektory bublin, snímače, ovládací panel a vnější displej, na kterém můžeme například sledovat : systolický a dyastolický tlak v ledvině, teplotu ledové tříště či informace o ledvině samotné tzv. Organ ID (informace o straně ledviny, krevní skupina, atd.).

Tak pouštíme tuto zajímavost do éteru, aby jste i vy měli možnost nahlédnout do zákulisí při převozu transplantátů.
Velké díky patří kolegovi Míšovi, který fotky z “místa činu” pořídil.

Lucie Mikisková,tisková mluvčí

Urgentní přeprava transplantátu