Transporty novorozenců

21. 2. 2022

Věděli jste, že pokud v jakékoliv okresní nemocnici v Olomouckém kraji přijde na svět předčasně narozené miminko, které potřebuje specializovanou péči neonatologickeho týmu, přijdeme na řadu my ve spolupráci s Fakultní nemocnice Olomouc. A co že to v praxi znamená ?

Posádka RZP po nahlášení transportu nedonošeného či jinak zdravotně indisponovaného novorozence po porodu vyráží naložit na novorozeneckou JIP speciální transportní inkubátor a novorozenecký tým. Kompletní posádka poté vyjíždí do dané nemocnice pro svého právě narozeného pacienta. Zde dojde k základnímu vyšetření a zajištění miminka ze strany novorozeneckého týmu a jeho přeložení do inkubátoru. Na nás jako posádce je pak nejdůležitější rychlý, plynulý a bezpečný transport zpět do specializovaného centra - na Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, která je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky.

Tato spolupráce funguje již několik let a velice často nás můžete potkat i na cestě do hlavního města Prahy, kam směřujeme nejčastěji do Fakultní nemocnice v Motole s těžce nemocnými novorozenci, kteří potřebují náročnější péči, výkony či operace, na které se tato nemocnice specializuje.

Na fotografii v příloze můžete vidět transportní inkubátor, který je upevněn na podvozku transportních nosítek značky MEDIROL a tím pádem je kompatibilní se stolem pro uložení nosítek v sanitních vozidlech. Samotný inkubátor je pak vybaven kyslíkovou a vzduchovou tlakovou lahví, transportním ventilátorem, lineárními dávkovači pro aplikaci léků a spoustou dalších nezbytně nutných zdravotnických pomůcek potřebných pro zajištění novorozence.

Nově dojde také k obnově leteckých transportů novorozenců. Momentálně provozovatel LZS firma ATE intenzivně pracuje na tom aby byl vrtulník k těmto převozům přizpůsobený - více viz. reportáž ČT zde v odkaze na YT kanál :  https://youtu.be/rzx2dxW4XzI

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

Transporty novorozenců