Světový den záchrany života

16. 10. 2022

Již každoročně si 16.10. připomínáme Světový den záchrany života, neodmyslitelně k nám totiž patří.

A jelikož opakování je matka moudrosti, pojďme si shrnout 3 důležité body, jak pomoci ostatním :
1. ZKONTROLUJTE
2. ZAVOLEJTE
3. STLAČUJTE

A dále ?

  • NEBOJTE se pomoci
  • pokud poskytujete první pomoc, vždy prvotně zhodnoďte, zda-li je pro Vás situace BEZPEČNÁ
  • při volání na tísňovou linku 155 VŽDY dbejte pokynů operátora (zeptá se na to, co je důležité a poskytne tzv. TAPP - telefonicky asistovaná první pomoc či TANR - telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace)
  • pamatujte, že správně prováděná laická pomoc do příjezdu záchranné služby je DŮLEŽITÁ -> u pacienta tak následně snižujeme riziko nenávratných změn

Více informací naleznete také na stránkách https://www.resuscitace.cz/
Děkujeme, že pomáháte ! :-) 

Lucie Mikisková, tisková mluvčí