Školení řidičů ZZS OK

19. 11. 2022

Ve dnech 7.-11.11.2022 proběhla v Olomouci pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov a následující týden ve dnech 14.-16.11.2022 v Šumperku pro okresy Šumperk a Jeseník první etapa školení pro celkem 179 zaměstnanců ZZS OK, kteří v rámci své náplně práce řídí sanitní vozidla ZZS s právem přednosti v jízdě. Celodenní seminář projektu „Systémové vzdělávání řidičů ZZS“, financovaného Fondem zábrany škod, připravila firma Driving.cz, a skládal se z teoretické a praktické části.

V rámci teoretické části bylo věnováno 5 hodin problematice defenzivní jízdy, specifik jízdy „pod majákem“, rozborům dopravních nehod a hraničních situací při řízení vozidel ZZS, psychologii provozu a v neposlední řadě také legislativě. Zakončena byla testem ze znalostí silničního provozu a probrané problematiky.

Praktická část zahrnovala jízdu sanitním vozidlem ZZS, v běžném silničním provozu bez použití VRZ, po přesně stanovené trase. Vozidla byla vybavena speciálním hardwarem (čipem), díky kterému bylo možné po ukončení jízdy velmi přesně vyhodnotit jízdní styl řidiče. Dvoučlenné posádky před startem obdrželi pokyny a tištěné mapové podklady pro jízdu. Na pozicích řidiče a navigátora se vystřídali v cca polovině stanovené trati na určeném stanovišti. Cílem bylo vyhodnotit defenzivní nebo nedefenzivní jízdní styl řidiče v korelaci s dosaženým časem – tzn. vyhodnocení „přínosu“ riskantní jízdy a vysoké rychlosti jízdy, oproti dojezdovému času a průměrnému dojezdovému času. A také si řidiči mohli vyzkoušet jízdu bez satelitní navigace.

Cílem kurzu mělo být zejména sebeuvědomění si všech rizik, která mohou řidiče při jízdě s vozidlem s právem přednosti v jízdě nastat, jejich včasná detekce a předcházení jim dříve, než nastanou. A také vysvětlení a demonstrace chování vozidla za již vzniklých krizových situací a optimální způsoby jejich řešení.

Děkujeme instruktorům Driving.cz za perfektně zpracovanou osnovu školení, za předané zkušenosti a cenné informace. Dále patří velké díky i našim zaměstnancům za zodpovědný přístup. Doufáme, že si ze školení odnesli jen to nejlepší a nově nabyté zkušenosti si přenesou nejen do své náročné profese řidiče ZZS.

Druhá etapa projektu FZŠ „Systémové vzdělávání řidičů ZZS“ bude pokračovat na jaře příštího roku, praktickými jízdami v krizových situacích, pod vedením profesionálních lektorů na polygonu Centra bezpečné jízdy LIBROS v Ostravě.

Školení řidičů ZZS OK