Školení první pomoci

19. 1. 2022

Ve dnech 4.,5. a 18.1. 2022 proběhlo periodické školení pedagogického sboru na ZŠ a MŠ Gorkého v Olomouci.

V rámci prezentace jsme pedagogům předali teoretické znalosti z oblasti první pomoci, které následně v praktické části nacvičili na výukových figurínách. Jednalo se zejména o KPR u dospělých i dětských pacientů. V rámci první pomoci se pak seznámili se základními postupy, co dělat v případě krvácivých stavů, u epileptických křečí, úrazů končetin, tonutí tak i při popáleninách či alergické reakci.

Školení bylo velmi energické a přístup pedagogů velice aktivní. Slovy pana ředitele Mgr. Vladislava Tesaříka: “Jsem rád, že jsem zvolil školení od profesionálů, kantoři byli nadšení. Školitelku její práce vyloženě baví a ví, o čem mluví. Informace byly podány jasně a praktický nácvik byl pro všechny velice přínosný. Děkujeme!” My děkujeme za zpětnou vazbu od celého pedagogického sboru a jsme rádi, že jsme toho mohli být součástí. Budeme se těšit zase na příště.

Pokud máte zájem i Vy o školení první pomoci ve vaší firmě, škole či jiné instituci, neváhejte nás kontaktovat na emailu: info@zzsol.cz , případně na telefonním čísle: 585 544 300.

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

Školení první pomoci