Silvestrovská statistika

3. 1. 2021

Oslavy spojené s příchodem nového roku 2021 nebyly tak bujaré jako v letech předchozí, nicméně i přes aktuální situaci nouzového stavu jsme ošetřovali pacienty se zraněními typickými pro silvestrovské veselí. Pojďme se tedy společně podívat na statistiku silvestrovské 24 hodinové směny.

Počet výjezdů na denní směně : 134
Počet výjezdů na noční směně : 79
Výjezdy k úrazům spojené s pyrotechnikou : 2x - jednalo se o semiamputace prstu horní končetiny
Výjezdy k popáleninám : 2x - jednalo se o muže, který se popálil na dlani o prskavku, dále pak o ženu, které vzplanuly vlasy od zapalovače ( v obou případech se jednalo pouze o lehké zranění řešené ve spádových chirurgických ambulancích)
Spolupráce s HZS u požáru : 1x (nadýchání se zplodin hoření)
Výjezdy spojené s napadením: 4x
Výjezdy k pacientům s ebrietou (opilostí) : 2 výjezdy - čistá intoxikace alkoholem ; dalších 8 výjezdů bylo ve spojitosti s další přidruženou diagnózou (jako úrazy, dušnost, brnění končetin apod.)
Počet převozů Covid + pacientů za 24 hod. : 21

Lucie Urbanová, tisková mluvčí

Silvestrovská statistika