Seniorská obálka

29. 3. 2019

Seniorská obálka je projektem Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o projekt, kdy krajský úřad rozešle seniorům formuláře, které poté za pomocí svých praktických lékařů a rodin vyplní. V obálce tak záchranáři naleznou důležité informace o zdravotním stavu člověka, který potřebuje neodkladně jejich pomoc.

„Starší lidé dají na papír seznam užívaných léků a také aktuální informace od svého lékaře nebo propouštěcí zprávu z nemocnice. Tiskopis pak pověsí na ledničku nebo zevnitř vchodových dveří. Záchranáři díky tomu okamžitě poznají specifické zdravotní problémy či potřeby pacienta včetně medikamentů, které užívá,“ vysvětlil podstatu Seniorské obálky hejtman Ladislav Okleštěk.

Zmíněný projekt se v Olomouckém kraji rozjíždí právě v těchto dnech. Kraj bude projekt nabízet ke sdílení nejen všem městům a obcím, ale také neziskovým organizacím či poskytovatelům sociálních služeb.

Pokud budete mít možnost danou obálku v domácnosti mít, prosíme využijte ji - pomůže jak Vám, tak i nám.


Více informací na webové stránce :

https://www.kr-olomoucky.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html


Lucie Urbanová, DiS.
Tiskový Mluvčí

Seniorská obálka