Rok 2021 v číslech

26. 1. 2022

Statistika nuda je, má však cenné údaje ! - pojďme se společně podívat na rok 2021 v číslech :

 • 5 územních odborů
 • 345 zaměstnanců
 • 16 výjezdových základen
 • 1 zdravotnické operační středisko
 • 30 výjezdových skupin v denní směně
 • 25 výjezdových skupin v noční směně
 • 58.516 výjezdů
 • 1.593.089 najetých Km
 • 537 vzletů LZS
 • 25.109 letových minut
 • 4 vzlety s využitím palubního jeřábu
 • 4.522 výjezdů k pacientům s prokázanou nákazou Covid-19
 • 18 porodů v terénu
 • 64 transportů novorozenců v doprovodu neonatologického týmu
 • 111.380 telefonních hovorů na linku 155
 • 5.162 telefonicky asistovaná první pomoc (TAPP) / 323 telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR)
 • 542 resuscitací
 • 1.284 výjezdů k pacientům s akutním koronárním syndromem
 • 1.137 výjezdů k pacientům s cévní mozkovou příhodou
 • 360 výjezdů spojených s polytraumatem
 • 2.046 výjezdů v rámci koronerské činnosti

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

Rok 2021 v číslech