Realita záchranné služby v době koronaviru

23. 10. 2020

Zatím co v první vlně nemoci Covid-19 se naši záchranáři oblékali do ochranných obleků výjimečně, dnes je toto ustrojení na denním pořádku. Transportů pacientů s nemocí Covid-19 denně přibývá, společně s nimi i pacienti Covid-19 „suspektní" neboli s vysokou pravděpodobností nákazy koronavirem (do této skupiny se zahrnují všichni lidé s příznaky zvýšené teploty, kašle, dušnosti, celkové schvácenosti nebo i ti, kteří jsou prozatím v karanténě a čekají na výsledky testů).

Je nutné zdůraznit, že všichni tito pacienti jsou následně předáváni v nemocničním zařízení do tzv. "špinavé - infekční zóny" a nastává tak větší riziko vystavení pacienta možné nákaze různými druhy nemocí. Kapacity Zdravotnické záchranné služby (dále ZZS) nejsou neomezené a její Zdravotnické operační středisko je aktuálně přetíženo hovory, které na ZZS nepatří. 

Prosíme všechny pacienty, aby zvážili vážnost svého zdravotního stavu s požadavkem na převoz do Zdravotnického zařízení. V úvodní části onemocnění je potřeba spolupracovat se svým praktickým lékařem, můžete i po telefonu (je třeba trvat na předání lékaře a nedopustit aby hovor odbavila zdravotní sestra, či aby byl pacient okamžitě odkázán bez doporučení či léčebných opatření na ZZS s nutností převozu do nemocnice). Po zrealizování převozu pacienta Covid-19 pozitivního či suspektního musí sanitní vozidlo i personál projít kompletní dekontaminací. Tento proces trvá 40 -60 min. a vozidlo i s posádkou je po tuto dobu kompletně odstaveno z provozu. Další převozy tak čekají v operačním řízení Zdravotnického operačního střediska, než budou odbaveny další možnou volnou sanitkou.

Aktuálně jsou naše kapacity také omezeny tím, že převozové služby, které nám standardně s neakutními výjezdy pomáhají, nejsou nyní schopni u jakéhokoliv podezření na probíhající Covid-19 tyto pacienty zajistit. Kapacity nemocničních lůžek a personálu začínají být na pokraji svých možností a dochází tak k přetížení celého zdravotního systému. Důkazem nadužívání zdravotní péče v souvislosti s Covid-19 je také fakt, že lékaři v nemocničních ambulancích ve většině případů po základním vyšetření pacienty odesílají zpět do domácího léčení a odkazují je na následnou péči u svých praktických lékařů.

Nezrazujeme Vás od volání na tísňovou linku 155, jen Vás informujeme, že Covid -19 se léčí v naprosté většině případů „symptomaticky“ (pouze příznaky) stejnými léky jako jiná virová respirační onemocnění. Nikoliv např. antibiotiky, které jsou primárně určeny na bakteriální onemocnění. V naprosté většině případů se jedná o lehký, nebo bezpříznakový průběh nemoci a je tedy nejvhodnější zůstat v pohodlí domova, odpočívat, posilovat svou imunitu a volat ZZS až v případě, že příznaky budou vážné nebo život ohrožující (dojde ke vzniku významné dušnosti, kolapsového stavu apod. Rozumíme taky faktu, že široká veřejnost není plná lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků a mají strach „aby něco nezanedbali", nicméně to, že pacientovi vyjde test na Covid-19 pozitivně neznamená, že je vážně nemocný a musí se dožadovat okamžité péče lékaře, či je nutná hospitalizace v nemocnici. V první řadě je tedy nutné zachovat klidnou hlavu a postupovat podle zvyklých pravidel, tak jako v období před vypuknutím pandemie Covid-19. Tímto krokem ulevíte zdravotnímu personálu a ten se pak bude moci věnovat vážně nemocným lidem. My budeme k plné dispozici pro pacienty v akutním ohrožení života, budeme včas u dopravních nehod, akutních infarktů, cévních mozkových příhod, alergických reakcí, epileptických záchvatů apod.

Přejeme všem pevné zdraví, klidnou mysl (ta hraje v léčebném procesu zásadní roli) a budeme doufat, že se tato situace rychle přežene a budeme tak opět žít „normální životy". 

DĚKUJEME !

Lucie Urbanová, tisková mluvčí

Realita záchranné služby v době koronaviru