Přístroj ECMO nově i na palubě vrtulníku

30. 7. 2022

E-C-M-O = extrakorporální membránová oxygenace. Jedná se o systém podobný mimotělnímu oběhu, kdy pomocí jednoho katetru je z žilního systému odebírána krev, která je následně hnána přes oxygenátor a pumpována zpět do těla. Nahrazuje tak dočasně funkci srdce a plic, případně plic samotných.

V intenzivní medicíně využíváno nejčastěji u pacientů s :
onemocněním srdce - např: akutní infarkt myokardu, endokarditida, …
onemocněním plic - např: plicní embolie, ARDS,…

Jak se k ECMO přístroji dostaneme my v přednemocniční péči ?
- právě díky sekundárním transportům pacientů z Fakultní nemocnice Olomouc do jiné nemocnice v rámci České Republiky

Jak daný tranport probíhá ?
- při transportu pacienta s přístrojem ECMO přijedeme na dané oddělení (nejčastěji KARIM či kardiochirurgie), převezmeme si pacienta napojeného na ECMO a společně s ním příbíráme do našeho týmu i perfuziologa, který se o daný přístroj během transportu stará

Na fotografiích můžete vidět dva typy transportních přístrojů :
- na 1. vidíte nově pořízený typ ECMO přístroje, který je lehčí, skladnější a je tak možné jej umístit společně s pacientem na palubu vrtulníku
- na 2. vidíte starší typ ECMO přístroje, který nelze složit a je tedy nutné provádět transport pacienta s tímto typem přístroje pouze sanitním vozidlem

Děkujeme za spolupráci všem, co se na takovém typu transportu podílí - samotné FNOL a týmu z oddělení Kardiochirurgie, všem perfuziologů kteří společně s námi transport realizují, ZZS HMP za pomoc v rámci následného transportu pacienta na cílové oddělení a v neposlední řadě samotné nemocnici IKEM, kam byl daný pacient směřován.  JSME TÝM !

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

Přístroj ECMO nově i na palubě vrtulníku