Odběrná místa v Olomouckém kraji

22. 3. 2020

Seznam odběrných míst Olomouckého kraje.

K odběrům budou přijímáni lidé s žádankou od praktického lékaře (papírovou, naskenovanou v sms nebo odeslanou praktickým lékařem na odběrné místo),
či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama informovat odběrové místo.

Vyšetření samoplátců není v tuto chvíli z kapacitních a provozních důvodů
možné.

Odběrná místa v Olomouckém kraji