Mobilní odběrový tým

4. 11. 2020

Již od jarní vlny nemoci Covid-19 zprostředkovává Zdravotnická záchranná služba mobilní odběry u pacientů, kteří jsou zdravotně handicapováni a nejsou tak schopni se dostavit na stacionární odběrové místo v jejich regionu. Pokud váš praktický lékař vypíše žádanku na mobilní odběr, tzv. „odběr doma“na test detekce koronaviru, naši zaměstnanci k tomu určení v daný den v odpoledních hodinách žádanky zpracují a netrasují na další den cestu mobilnímu odběrovému týmu.

Ze začátku byla v každý pracovní den připravena jedna sanitka s odběrovým týmem pro celý Olomoucký kraj. Nyní vzhledem k velkému nárůstu domácích odběrů a hromadných odběrů v domovech seniorů či sociálních zařízeních, jsme byli nuceni posílit naše řady o další dva odběrové týmy - aktuálně tak jezdí dvě sanitní vozidla se záchranáři a jedno vozidlo Hasičského záchranného sboru, který nám poskytl své kolegy z řad zdravotníků jako třetí odběrový tým, který slouží zejména k hromadným odběrům, tzn. kde je více pacientů na jednom místě.

Operační středisko tak každé ráno přiřadí určitému týmu danou oblast s adresami, kde mobilní odběry provedou. Dispečer na pozici operační řízení tak hlídá všechny týmy, a v případě potřeby trasy přeorganizovává podle rychlosti odběrů, tak, aby jeden tým nebyl přehlcen a další naopak neskončil zbytečně brzy. Směna začíná v 8:00 a předpokládaný konec je zhruba mezi 15-18 hod. (podlemnožství odběrů, nedá se paušalizovat jednotný čas). Pro záchranáře ovšem tato práce jen tak rychle nekončí. Po příjezdu zpět na výjezdovou základnu dochází k procesu dekontaminace vozidla i samotného záchranáře, který poté zasedne k práci na PC, kde je potřeba každý jednotlivý odběr vykázat do systému a zapsat veškeré potřebné informace. Záchranáři tedy celkově svou práci v mobilnímu týmu končí až ve večerních hodinách.

Tímto jim patří veliké díky za jejich obětavost, pracovitost a pečlivost. Vřele doufáme, že s klesajícími čísly bude klesat i počet mobilních odběrů a s tím i naší práce v rámci těchto povinností, kterou záchranná služba nikdy předtím neměla.

DĚKUJEME ! 

Lucie Urbanová, tisková mluvčí

Mobilní odběrový tým