Mezikrajské cvičení biohazard týmů

15. 2. 2023

Dne 15.2. se v dopoledních hodinách konalo cvičení složek IZS při zajišťování pacientů, u kterých propukly příznaky spojené s vysoce nakažlivou nemocí. Jednalo se o dva pacienty, kolegy, kteří se vrátili z pracovní cesty z afrického Konga.

Celé akce se odehrála ve Vyškově na hasičské stanici. Výcviku se zúčastnilo mnoho subjektů, v hlavní roli HZS JMK a ZZS JMK, dále byla přítomna Policie ČR a epidemiologové s Krajské hygienické stanice JMK. Náš biohazard tým ZZS OK byl přizván v rámci mezikrajské spolupráce při vyhlášení mimořádné události, abychom se ujali jednoho z pacientů.

Prvotně byly všechny osoby, co s pacienty přijdou do kontaktu, oblečeny do speciálních obleků, které k těmto účelům slouží. Infekční osoby byly poté kompletně vyšetřeny, umístěny do biovaků, proběhl proces dekontaminace a následně byli pacienti transportováni na specializované pracoviště ve FN Bulovka. Poté došlo k procesu dekontaminace všech zasahujících složek IZS na místě události. Akce byla následně ukončena vzájemným debriefingem.

Děkujeme, že jsme byli součástí tohoto cvičení a mohli jsme se tak opět procvičit a zdokonalit v postupech, které pro nás nejsou na denním pořádku. Vše proběhlo dle daných postupů a zvyklostí. I tak budeme doufat, že se k takovému typu výjezdu na našem území České republiky nedostaneme.

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

Mezikrajské cvičení biohazard týmů