Informace KHS OK se sídlem v OLomouci

19. 3. 2020

Informace k odběru biologického materiálu

1) Karanténa je opatření pro omezení pohybu osob na konkrétním místě za účelem zamezení dalšího šíření či zpomalení šíření onemocnění COVID 19, způsobené novým koronavirem SARS –CoV-2 a monitorování projevů nemoci.


2) Odběr biologického materiálu je indikován osobám se závažným akutním respiračním onemocněním, u nichž se objevily příznaky v průběhu 14 dnů po návratu z rizikové oblasti a u pacientů s jakýmikoliv respiračními příznaky, kteří byli v kontaktu s osobami, u nichž bylo onemocnění COVID 19 diagnostikováno.


3) Pokud Vám byl indikován odběr, vyčkejte zodpovědně v místě pobytu a k zastižení na telefonním čísle, které jste uvedli pro potřebu zajištění domácího odběru. Čekání na provedení indikovaného odběru biologického materiálu není důvodem k žádným obavám, že laboratorní vyšetření nebude provedeno. Naopak pomnožení viru v těle člověka umožňuje lepší záchyt viru pro laboratorní vyšetření.


4) Další postup je vázán na výsledek testů laboratorního vyšetření. Po obdržení výsledků bude taková osoba kontaktována se sdělením dalšího postupu.


5) Buďte odpovědní a dodržujte režim nastavených hygienických opatření.


6) Nekomplikujte odběr vzorků také obcházením čekací lhůty a zajišťováním si odběrů jiným způsobem. Prodlužujete tak čekací lhůtu dalším osobám a omezujete plynulost nastaveného systému.


7) Po provedení odběru stále platí i nadále nastavený režim opatření domácí izolace.


MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D.
ředitelka sekce OPVZ

Informace KHS OK se sídlem v OLomouci