Databáze AED

27. 4. 2022

Během měsíce dubna jsme ve spolupráci s aplikací Záchranka zveřejnili na našich webových stránkách záložku s databází AED. O co se jedná a jak že to funguje?

Díky tomuto portálu můžete zaregistrovat dané AED přímo do systému aplikace Záchranka a tato informace bude zároveň dostupná i zdravotnickému operačnímu středisku naší krajské záchranné služby. Informace bude zpracována a v mapě následně zviditelněna (viz. screenshot obrazovky). Mapa přístrojů AED je veřejná, tudíž přes záložku na našich webových stránkách můžete vidět rozložení jednotlivých AED v Olomouckém kraji i Vy - mobilní přístroje jsou v mapě označeny světle zelenou barvou, tmavý odstín mají potom AED stacionární. 

AED (automatizovaný externí defibrilátor) je důležitým pomocníkem při poskytování první pomoci při náhlé srdeční zástavě. Po připojení k pacientovi sám analyzuje srdeční akci a písemně i hlasově řídí poskytování první pomoci. V případě potřeby aplikuje elektrický výboj, který má za úkol obnovit normální srdeční akci.
Pokud takový přístroj vlastníte, velice bychom ocenili, kdybyste ho zaregistrovali v naší elektronické databázi - v případě, že dojde k postižení člověka v bezprostřední blízkosti vašeho přístroje, budeme o tom díky registraci ihned informováni a bude možné tento přístroj využít k záchraně lidského života.

Tudíž : sdílejte a vkládejte ! :-) Děkujeme za spolupráci.

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

Databáze AED