Bezpečná Olomouc

20. 9. 2022

V neděli dne 18.9.2022 se v Olomouci na výstavišti Flora konala veřejně přístupná akce s názvem : “Bezpečná Olomouc”.

V rámci tohoto projektu již každoročně na tomto místě prezentujeme činnost naší organizace.
Návštěvníci si mohli prohlédnout naše výjezdové vozidlo, viděli jak vypadá kompletně zajištěný pacient, mohli si vyzkoušet různé zdravotnické pomůcky, které při naší práci používáme. V neposlední řadě se lidé mohli ptát i na nejasnosti z oblasti první pomoci a nanečisto si vyzkoušet kardiopulmonalní resuscitaci na figuríně.


Děkujeme všem organizátorům a návštěvníkům za účast, dotazy a slovy díků, které od Vás naši záchranáři vyslechli.
Kolegům Jardovi a Marťovi děkujeme za prezentaci naší práce a za poskytnuté fotografie.

Lucie Mikisková, DiS.

Bezpečná Olomouc