"OBCHVAT 2022"

16. 9. 2022

Na komunikaci havarují tři vozidla. Na místě jsou zaklínění a zranění lidé - situace, s níž si umíme poradit. Setkáváme se s ní denně. Co když ale v jednom z havarovaných vozidel eskortovala vězeňská služba odsouzeného z mírovské věznice?

Přesně takový byl scénář taktického cvičení složek IZS pod názvem "OBCHVAT 2022", které se konalo dne 13.9.2022 okolo 9 hod. ranní na silniči č. 44 v blízkosti obce Zvole.

ZOS po převzetí výzvy od linky 112 vyslalo na místo události první výjezdovou skupinu RZP a začíná tzv. "období nejistoty", kdy na jeho konci buďto dojde k vyhlášení traumaplánu, či se obnoví standartní režim ZOS. Po příjezdu RZP k dopravní nehodě se záchranář hlásí u velitele zásahu a výjezdová skupina tak  dostává veškeré informace, aby mohla zpětně na ZOS podat situační hlášení, METHANE, které obsahuje : 

- M: můj volací znak

- E: potvrzení bodu, kde se událost opravdu nachází

- T: o jaký typ události se jedná

- H: možná rizika v místě události

- A: zhodnocení okolí - příjezdové cesty

- N: počet zraněných

- E: další potřebné síly a prostředky

Na tento typ hlášení poté operační středisko reaguje a rozjíždí další práce s tímto spojené. V prvé řadě vysílá k dopravní nehodě na žádost první posádky další vozidlo, tentokrát RLP. RZP mezitím začne s triage pacientů pomocí metody S.T.A.R.T (z angl. Simple Triage And Rapid Treatment). Bezpostředně poté dochází k avízu na ZOS, kolik pacientů se na místě skutečně nachází a do jaké barevné kategorie (podle závažnosti stavu) daní pacienti spadají :

- červená : přímé ohrožení života, přednostní transport

- žlutá: hrozí ohrožení vitálních funkcí z prodlení

- zelená: lehká zranění - snese odklad s ošetřením

- černá: mrtví

Za strany ZOS v rámci období nejistoty je nutné: obvolat další výjezdové základny v okolí vč. LZS a seznámit je s tímto typem události, aby byli v případě nutnosti připraveni. Dále je nutné upozornit na tuto skutečnost i okolní kraje, v případně nutné výpomoci sil a prostředků z jejich strany (zejména aktivace další LZS). V neposlední řadě rozeslat krizové informační SMS a zaktivovat řidiče vozíku pro mimořádnou událost.

Po příjezdu posádky RLP dochází k lékařské retriáži pacientů. Následně dochází ke spojení se ZOS - proběhne sumarizace pacientů a začne odsun raněných z místa události. V našem případě se jednalo o 3 žluté pacienty a 6 zelených pacientů. Jednoho žlutého pacienta se zlomeninou dolní končetiny a komocí mozku si převzala posádka RLP, další dva žluté pacienty s poraněnou horní končetinou a komocí mozku si převzala do péče výjezdová skupina RZP. Ostatní zelení pacienti byli na místě základně ošetřeni, a jelikož se jednalo o zaměstnance vězeňské služby, byl pro ně vypraven mikrobus. Všichni pacienti byli směřování do Nemocnice Šumperk na chirurgickou ambulanci.

Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci a budeme se těšit zase při dalším nácviku.

Lucie Mikisková, tisková mluvčí

(FOTO : HZS OLK)