PROJEKTY
Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS
V září 2015 dokončil Olomoucký kraj realizaci projektu s názvem „Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS“, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu. V rámci projektu byl vytvořen zabezpečený komunikační systém umožňující lékařům Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, kteří poskytují akutní a neodkladnou péči, využít data z informačních systémů 5 největších nemocnic v Olomouckém kraji.