PROJEKTY
Atlas orofaciální krajiny s klinickou aplikací
Atlas vznikl v roce 2014 za podpory grantu IGA_LF_2014_028 Atlas biomechaniky orofaciálního systému a operačních přístupů. Základní myšlenkou bylo vytvořit dynamický interaktivní atlas, který by propojovat anatomický popis s klinickou aplikací a kazuistikami, které by zpětně byly provázány do klinické a aplikované anatomie. Atlas byl primárně určen studentů, kterým měl „ulehčit studium a orientaci” v komplikovaném regiu.
Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS
V září 2015 dokončil Olomoucký kraj realizaci projektu s názvem „Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS“, který je spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu. V rámci projektu byl vytvořen zabezpečený komunikační systém umožňující lékařům Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, kteří poskytují akutní a neodkladnou péči, využít data z informačních systémů 5 největších nemocnic v Olomouckém kraji.