Vážení partneři a sponzoři,

    Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje je příspěvkovou organizací s omezeným rozpočtem. Podobně omezené jsou také ostatní veřejné rozpočty, ze kterých by bylo možno naši organizaci dotovat. Zároveň však naši lidé s nejvyšší profesionalitou a nasazením zachraňují lidské životy po celém regionu od Brodku u Prostějova až po Javorník. Ke své práci potřebují špičkové vybavení, techniku a rychlé a spolehlivé vozy, aby byli na místě včas a mohli poskytnout tu nejlepší pomoc. Velmi uvítáme, pokud se rozhodnete přispět buď finančně, nebo nákupem zařízení na naší činnost. Určitě tím pomůžete jiným lidem, kteří se ocitnou v těžké situaci.


PRO PARTNERY