PŘIPRAVUJEME
Kurz pro lékaře: Urgentní zajištění dýchacích cest (koniopunkce a koniotomie), hrudní punkce/drenáž, nácvik intraoseálního vstupu
Program: Teoretický úvod a praktický nácvik na kadaverech. Vice informací ZDE