Výjezdové skupiny
   Výjezdovou skupinu tvoří zdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají činnosti zdravotnické záchranné služby. Výjezdová skupina má nejméně 2 členy.
Podle složení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:
výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP), jejichž členem je lékař
výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), jejichž členy jsou zdravotničtí pracovníci nelékařského zdravotnického povolání
Podle typu dopravních prostředků se výjezdové skupiny člení na:
pozemní
letecké
vodní
   Výjezdové skupiny mohou pracovat také v rámci takzvaného setkávacího systému (Rendez-Vous), kdy operátor zdravotnického operačního střediska vysílá na místo události jednu nebo více výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a zároveň jednu nebo více výjezdových skupin rychlé zdravotnické pomoci. Podle situace na místě výjezdové skupiny zasahují samostatně nebo společně.
Oprávnění a povinnosti členů výjezdových skupin
   Členové výjezdových skupin mají oprávnění vstupovat do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází člověk, který potřebuje přednemocniční neodkladnou péči. Jestliže to vyžaduje účinná ochrana lidského života a zdraví, můžou požadovat od fyzických osob, které se zdržují na místě události nebo v jeho blízkosti, osobní nebo věcnou pomoc nezbytně a bezprostředně nutnou k poskytnutí zdravotnické záchranné služby. A to v nezbytné míře a pokud tím tyto nebo jiné osoby nevystaví ohrožení života nebo zdraví.
Vybavení jednotlivých výjezdových skupin RLP, RZP A LZZS
   Všechny vozy a posádky ZZS OK jsou povinně vybaveny zdravotnickými přístroji (ventilátory, defibrilátory, odsávačkami, glukometry, oxymetry), stejně jako zdravotnickým materiálem a léky.