Zdravotnické operační středisko (ZOS)
Zdravotnické operační středisko (ZOS) je centrálním místem příjmu a vyhodnocení tísňové výzvy a operačního řízení výjezdových skupin ZZS OK. Je řídícím orgánem zdravotnické záchranné služby, nadřazeným pracovištěm a přímo zodpovídá za příjem, zpracování, vyhodnocení, vyslání a řízení výjezdových posádek. Zdravotnické operační středisko také provádí komplexní informační podporu.
Příjem a vyhodnocení se řídí platnou legislativou, doporučeními a pokyny. V určených případech operátoři ZOS poskytují telefonicky asistovanou první pomoc a telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci do doby, než na místo události dorazí výjezdová skupina.
Zdravotnické operační středisko bylo do plného chodu uvedeno k 1. dubnu 2005. Do té doby existovala samostatná operační střediska v každém okrese Olomouckého kraje. Střediska okresů Přerov a Prostějov byla ke zdravotnickému operačnímu středisku připojena na konci roku 2004, 1. dubna 2005 došlo ke sloučení středisek okresů Šumperk a Jeseník.
V roce 2015 došlo k technologické přestavbě a inovaci zdravotnického operačního střediska a ke změně procesního řízení z jednostupňového (paralelního) na dvoustupňový (sériový) systém řízení operačního střediska, které se dělí na pracoviště příjmu tísňové výzvy a na pracoviště operačního řízení. ZOS pracuje v nepřetržitém režimu, provoz zajišťují 4 operátoři v každé směně.
Zdravotnické operační středisko Olomouckého kraje řídí 28 posádek včetně letecké zdravotnické záchranné služby, v roce 2015 realizovalo 50 575 výjezdů, tj. průměrně 140 výjezdů za den a během 24 hodin provede 900 - 1000 telefonních a radiofonních komunikací.