Přednemocniční neodkladná péče
   Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje (ZZS OK) vychází z evropského modelu zajišťování přednemocniční neodkladné péče (PNP), kdy v nejzávažnějších případech vyjíždí lékař přímo k pacientovi. Tím zajistí okamžitou lékařskou péči již na místě události.
Zdravotnická záchranná služba:
zajišťuje nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchranného systému (dále jen "tísňové volání") operátorem zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska
vyhodnocuje stupně naléhavosti tísňového volání, rozhoduje o nejvhodnějším okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, vyslání výjezdové skupiny, o přesměrování výjezdové skupiny a operačně řídí výjezdové skupiny
řídí a organizuje přednemocniční neodkladnou péči na místě události a spolupracuje s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému
spolupracuje s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče
poskytuje instrukce k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny na místo události
vyšetřuje pacienta a poskytuje zdravotní péči, včetně případných neodkladných výkonů k záchraně života, na místě události, a to s cílem obnovit nebo stabilizovat základní životní funkce pacienta
poskytuje soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních funkcí pacienta během jeho přepravy do nemocnice, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče
zajišťuje přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak
přepravuje letadlem tkáně a orgány k transplantaci, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak
při hromadném postižení osob během mimořádných událostí nebo krizových situací třídí osoby postižené na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny
   Zdravotnická záchranná služba poskytuje PNP na základě tísňové výzvy, a to osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.