Letecká záchranná služba
Naprostou většinu zásahů letecké záchranné služby v našich podmínkách tvoří lety primární a neodkladné sekundární. Při primárním zásahu posádka okamžitě po obdržení výzvy odlétá na místo určení a po základním ošetření pacienta, stabilizaci vitálních funkcí zajišťuje jeho transport do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení, popřípadě předává pacienta posádce sanitního vozu. Neodkladné sekundární lety představují akutní mezinemocniční transporty pacientů vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči, většinou z menších nemocnic na pracoviště vyššího typu (například do fakultní nemocnice, popáleninového nebo traumatologického centra apod.).
Letecká zdravotnická záchranná služba; Autor: Michal Slánský, ZZS OK
Letecká zdravotnická záchranná služba; Autor: Michal Slánský, ZZS OK
Letecká zdravotnická záchranná služba; Autor: Michal Slánský, ZZS OK
Letecká zdravotnická záchranná služba; Autor: Michal Slánský, ZZS OK
Letecká zdravotnická záchranná služba; Autor: Michal Slánský, ZZS OK
Letecká zdravotnická záchranná služba; Autor: Michal Slánský, ZZS OK
Provoz letecké záchranné služby (LZS) byl v Olomouci zahájen 1. října 1990. Zdravotnickou část posádky LZS zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, ostatní provozní pracovníky včetně pilotů zajišťuje společnost Alfa-Helicopter s r.o., která poskytuje vrtulník, v současnosti moderní stroje Eurocopter EC 135 T2+. Volacím znakem vrtulníku pro potřeby složek IZS je Kryštof 09. LZS je k dispozici v denním provozu omezeném na denní dobu od 7:00 do 21:00. Heliport je umístěn společně s výjezdovou základnou na Tabulovém vrchu v Olomouci. Vrtulník z Olomouckého kraje je využíván také pro potřeby Zlínského a Pardubického kraje, které LZS neprovozují.