Tísňová linka 155
Při telefonování z pevné linky i mobilního telefonu z jakéhokoliv místa v Olomouckém kraji budete spojeni na zdravotnické operační středisko v Olomouci, které k vám vyšle potřebnou pomoc.
Kdy volat
Linku 155 použijte k přivolání záchranné služby vždy, pokud došlo k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života. Jedná se především o stavy a situace:
s poruchami vědomí
s poruchami dechu a krevního oběhu
s velkou krevní ztrátou
dopravní nehody
úrazy
Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažnosti stavu pacienta nejste zcela jisti. Operátorky a operátoři tísňových linek jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří Vám pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.
Co je potřeba sdělit
Pokud voláte na tísňovou linku 155, měli byste pokud možno znát několik základních skutečností.
Poskytování těchto údajů rozhodně není zbytečným zdržováním, protože operátor/ka musí výzvu vyhodnotit a rozhodnout o vyslání správné posádky. Proto Vás prosíme o spolupráci, která je pro rychlý příjezd kvalifikované pomoci velmi důležitá.
Několik důležitých pokynů
Telefon nepokládejte dříve než operátor.
Po skončení hovoru telefon nevypínejte a neblokujte jej dalšími hovory; operační středisko Vás může v případě potřeby kontaktovat.
Jestliže se stav postiženého po skončení hovoru výrazně změní, nečekejte až na příjezd sanitky a volejte znovu 155.
Pokud Vás operátor/ka radí, jak pacientovi pomoci do příjezdu sanitky, řiďte se pokyny, které Vám dává. Vaše pomoc může být pro pacienta životně důležitá.
155 nebo 112?
Potřebujete-li přivolat rychlou lékařskou pomoc k událostem běžného rozsahu s vážným postižením zdraví, doporučujeme používat linku 155. V tomto případě se vždy dovoláte přímo na krajské zdravotnické operační středisko, kde se vám bude věnovat kvalifikovaná operátorka či operátor se zdravotnickým vzděláním.
4. Kdo volá
Sdělte Vaše jméno, v některých případech se Vás operátor/ka zeptá i na telefonní číslo, z něhož voláte, a to v případě, že jej nemá zobrazeno.
Operátorka nebo operátor se budou snažit získat od Vás následující údaje
Linka 155 je jedním z národních čísel tísňového volání, a slouží občanům v případech život ohrožujících stavů. Při vytočení čísla 155 se z kteréhokoliv místa České republiky dovoláte na operační středisko zdravotnické záchranné služby v příslušném kraji. Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se používá bez předvolby.
Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažnosti stavu pacienta nejste zcela jisti. Operátorky a operátoři tísňových linek jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří Vám pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení.
1. Co se stalo
Sdělte charakter události - tedy o jaký stav se jedná (někdo zkolaboval, jde o úraz, dopravní nehodu a podobně)
Stručně popište obtíže, postižení - například: Nemůže dýchat, nereaguje, krvácí z hlavy...; pokud tyto informace sami neumíte poskytnout, buďte připraveni, že se Vás na ně bude operátor/ka cíleně ptát.
2. Počet postižených
Sdělte počet postižených, při větším počtu bude na místo události vysláno více posádek záchranné služby.
3. Místo události
Město, ulice, číslo domu, kde se pacient nachází; dále poschodí a jméno na zvonku. U vesnic, kde jsou jen čísla domů bez ulic, je potřebné sdělit orientační body (uprostřed vesnice, dům vedle obchodu...). Pokud k události došlo v terénu, upřesněte místo - použít můžete výrazné body v blízkém okolí, název nejbližší vesnice atd. Pokud je to možné, domluvte se, kde můžete na sanitku počkat.
Linky 112 jsou obsluhovány Hasičským záchranným sborem a Váš telefonát odtud proto musí být přepojen na linku 155, což představuje vždy jisté zdržení. Linku 112 je však na druhou stranu možno volat i bez vložené SIM karty, operátoři ovládají několik světových jazyků a v případě, že neznáte svou polohu, mohou Váš mobilní telefon lokalizovat v terénu.
Stáhnout informace ve formátu PDF