Úvod
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný Olomoucký kraj. Hlavní náplní činnosti organizace je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče (PNP) podle zákona č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. PNP je zajišťována na území o rozloze 5267 km²[1] pro 634 966 obyvatel[2]. V oblasti Olomouckého kraje na 15 výjezdových základnách je k dispozici celkem 28 výjezdových skupin v denní dobu, 26 posádek v noci a jedna skupina letecké záchranné služby v době 7-21 hodin.
Historie
K 31. prosinci 2003 zanikly okresní úřady a 1. července 2004 byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva KÚOK Zdravotnická záchranná služba sloučením Územního střediska záchranné služby v Olomouci a samostatných okresních záchranných služeb na území okresů Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Všechna výjezdová stanoviště i jednotlivá operační střediska byla sloučena pod jednu organizaci. Na základě zřizovací listiny byl zahájen provoz. 19. října 2004 byl změněn název organizace na Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Organizační struktura
Olomoucký kraj je pro potřeby plánu pokrytí výjezdovými skupinami záchranné služby rozčleněn do pěti územních odborů, které čítají dohromady 15 výjezdových základen. Hranice územních odborů respektují víceméně hranice okresů. Jednotlivé výjezdové skupiny jsou řízeny ze zdravotnického operačního střediska (ZOS).
Zdravotnické operační středisko
Zdravotnické operační středisko (ZOS) bylo do plného chodu uvedeno k 1. dubnu 2005. Do té doby existovala samostatná střediska v každém okrese Olomouckého kraje. Střediska okresů Přerov a Prostějov byla ke zdravotnickému operačnímu středisku připojena na konci roku 2004, 1. dubna 2005 došlo ke sloučení středisek okresů Šumperk a Jeseník. V roce 2015 došlo ke kompletní rekonstrukci zdravotnického operačního střediska včetně (HW a SW). Finanční podporu poskytla EU.
Výjezdové skupiny
Na území celého kraje je k dispozici v nepřetržitém, 24hodinovém provozu celkem 28 výjezdových skupin. V nočních hodinách je počet posádek snížen na 26. Výjezdové skupiny pracují v režimech rychlá lékařská pomoc (RLP) ve složení řidič-záchranář, lékař a zdravotnický záchranář, rychlá zdravotnická pomoc (RZP) ve složení řidič-záchranář a zdravotnický záchranář, a některé výjezdové skupiny pracují v systému Rendez-Vous, posádku tvoří lékař a zdravotnický záchranář.  Tento počet je dále doplňován jednou posádkou letecké záchranné služby, ve složení pilot, lékař a zdravotnický záchranář. Provoz je omezen na denní dobu od 7:00 do 21:00.
Výjezdové základny
Výjezdové základny jsou rozmístěny tak, aby byl dojezd k pacientovi uskutečněn do 20 minut od přijetí výzvy (tzv. plán pokrytí). Kromě těchto výjezdových základen se ještě v Olomouci nachází základna letecké záchranné služby a zdravotnické operační středisko (ZOS). Lékařskou pohotovostní službu (LPS) provozuje ZZS OK v Šumperku a v Jeseníku, kde má ZZS OK také heliporty.
Letecká záchranná služba
Provoz letecké záchranné služby (LZS) byl v Olomouci zahájen 1. října 1990. Zdravotnickou část posádky LZS zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, ostatní provozní pracovníky včetně pilotů zajišťuje společnost Alfa-Helicopter s r.o., která poskytuje vrtulník, v současnosti moderní stroje Eurocopter EC 135 T2+. Volacím znakem vrtulníku pro potřeby složek IZS je Kryštof 09. LZS je k dispozici v denním provozu omezeném na denní dobu od 7:00 do 21:00. Heliport je umístěn společně s výjezdovou základnou na Tabulovém vrchu v Olomouci. Vrtulník z Olomouckého kraje je využíván také pro potřeby Zlínského a Pardubického kraje, které LZS neprovozují.
Vozový park
Největší zastoupení mezi sanitními vozidly Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje má Volkswagen Transporter ve verzích T5. Pro výjezdy v setkávacím systému Rendez-Vous (RV) jsou využívána vozidla Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg nebo Škoda Octavia Combi.