Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje má jako první na Moravě certifikát kvality a bezpečí

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje v regionu poskytuje pacientům přednemocniční neodkladnou péči na té nejlepší úrovni. Organizace, kterou zřizuje Olomoucký kraj, uspěla v procesu, jehož výsledkem je certifikát kvality a bezpečí (SAK). Komise ZZS OK ocenila 9,85 body z možných deseti. To svědčí o špičkové úrovni zaměstnanců zdravotnické záchranné služby. Pro pacienty to znamená, že byla do praxe zavedena taková opatření, která zlepšují péči a zvyšují jejich bezpečí. Více než roční proces certifikace vyvrcholil dvoudenní kontrolou auditorů, kteří zkoumali nejen medicínské postupy, ale také třeba údržbu sanitek na osmi výjezdových základnách v regionu. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje zahájila svou činnost 1. července 2004. V současné době má patnáct výjezdových základen. U ZZS OK pracuje na 600 zaměstnanců.

Význam akreditace SAK u Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje

Akreditační standardy SAK vycházejí z principů procesního řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví - odpovídají požadavkům Mezinárodní organizace pro kvalitu ve zdravotnictví ISQuA (The International Society for Quality in Health Care), pod kterou je i SAK LICENCOVÁN a jsou silně inspirovány Mezinárodními standardy pro zdravotnický transport Join Commissin, pod kterou působí někteří auditoři SAKu.

Standardy byly vytvářeny týmem, který se bezprostředně podílí na provozu zdravotnické záchranné služby - vycházejí tedy z reálné klinické praxe a používají terminologii odpovídající této praxi.

Jedná se o procesní řízení kvality a bezpečí - vlastní šetření se zabývá přímou péčí o pacienty, nikoli kvalitou vypracovaných vnitřních předpisů apod. Součástí šetření je fungování souvisejících procesů (fungování dispečinku, zajištění léčiv, edukace personálu apod.).

Výhodou je posuzování zdravotnického provozu u ZZS OK v reálném čase a s důrazem na klinický provoz včetně sběru a analýzy dat.